Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

18οΔιεθνς Συνδριο

«Κοινωνικ Παιδαγωγικ, Διαπολιτισμικ και Ειδικ Αγωγ»

Πτρα, 14-16 Νοεμβρου 2014

E-mail επικοινωνας για το 18ο Διεθνς Συνδριο:
18synedrio@inpatra.gr

 

 

 

Το Ελεθερο Πανεπιστμιο Πολιτν και το Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης, χοντας ως στχο να συμβλουν:

 1. στην αναβθμιση της οργνωσης και της διοκησης των σχολικν μονδων ειδικ και της εκπαδευσης γενικτερα
 2. στην ανπτυξη της διαπολιτισμικς εκπαδευσης και
 3. στην αναβθμιση της διδακτικς της ελληνικς ως ξνης γλσσας,

διοργαννει το 18ο Διεθνς Συνδριο με θμα «Κοινωνικ Παιδαγωγικ, Διαπολιτισμικ και Ειδικ Αγωγ», στην Πτρα στις 14-16 Νοεμβρου 2014.

 

Το Συνδριο απευθνεται σε:

 • Πανεπιστημιακος
 • Διδκτορες και υποψφιους διδκτορες
 • Ειδικος επιστμονες
 • Κατχους Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
 • Μεταπτυχιακος και προπτυχιακος φοιτητς
 • Στελχη εκπαδευσης Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαδευσης απ την Ελλδα και το εξωτερικ
 • Εκπαιδευτικος Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαδευσης απ την Ελλδα και το εξωτερικ
 • Ερευνητς
 • Στελχη τοπικς αυτοδιοκησης
 • Συνδικαλιστικος φορες της εκπαδευσης
 • Μλη οργανσεων αλλοδαπν
 • Πολιτικ κμματα

και σε κθε ενδιαφερμενο. 

 

Θεματικς Εντητες

Α. Ειδικ Αγωγ

 • Αρχς και σκοπο της Ειδικς Αγωγς
 • Το νομοθετικ πλασιο της Ειδικς Αγωγς στην Ελλδα και στο εξωτερικ
 • Ανχνευσης, διγνωσης και αξιολγησης ατμων με ειδικς ικαντητες
 • Ειδικ Αγωγ και Γενικ Εκπαδευση
 • Μαθησιακς Δυσκολες
 • Αυτισμς
 • Πολλαπλς Αναπηρες
 • Σνδρομο Asperger
 • Προβλματα στη συμπεριφορ. Σνδρομο Διαταραχς Ελλειμματικς Προσοχς- Υπερκινητικτητας (ΔΕΠΥ)
 • Διαπολιτισμικτητα και Ειδικ Αγωγ
 • Διγλωσσα και Ειδικ Αγωγ
 • Νες Τεχνολογες και Ειδικ Αγωγ
 • Σχολικς Δραστηριτητες και Ειδικ Αγωγ
 • Πολιτισμικς δραστηριτητες και Ειδικ Αγωγ
 • Η Συμβουλευτικ στην Ειδικ Αγωγ
 • νταξη και συνεκπαδευση ατμων με ειδικς ικαντητες στη Γενικ Εκπαδευση
 • Ειδικ Αγωγ και Εικαστικς Τχνες
 • Ειδικ Αγωγ και Μουσικ
 • Ειδικ Αγωγ και Κοινωνικ Παιδαγωγικ
 • Συνεργασα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στο χρο της  Ειδικς Αγωγς
 • Διαταραχς λγου και ομιλας

 

Β. Διαπολιτισμικτητα

 • Διαπολιτισμικ Εκπαδευση
 • Διαπολιτισμικ Εκπαδευση και ρευνα
 • Διαπολιτισμικ Κοινωνικ Ψυχολογα και ρευνα
 • Διαπολιτισμικ Παιδαγωγικ
 • Σχδια μαθματος Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης
 • Εκπαιδευτικ υλικ για τη διδασκαλα της ελληνικς ως ξνης
 • Η ελληνικ ως δετερη γλσσα στην Ελλδα
 • Γλωσσικ Πολιτικ για την ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα
 • Διδασκαλα τηςελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας
 • Διδακτικ της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας
 • Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα στο εξωτερικ      
 • Διδασκαλα Ξνων Γλωσσν στην Ελλδα
 • Μεθοδολογα Εκπαιδευτικς ρευνας
 • Παγκοσμιοποηση και Μετανστευση
 • Παιδαγωγικ της Δημοκρατας και Μετανστευση
 • Διαχεριση συγκροσεων και Παιδαγωγικ της Δημοκρατας
 • Πολιτικ συστματα και Μετανστευση
 • Το ελληνικ πολιτικ σστημα και Μετανστευση
 • Πολιτικ συστματα χωρν Ευρωπακς νωσης καιΜετανστευση (π.χ. Γερμανα, Σουηδα, Γαλλα κ.λπ.)
 • Μεταναστευτικ πολιτικ της Ελλδας
 • Μεταναστευτικ πολιτικ της Ευρωπακς νωσης
 • μεση Δημοκρατα και Μετανστευση
 • Αντιπροσωπευτικ Δημοκρατα και Μετανστευση
 • Οικονομικ κρση στην εκπαδευση
 • Οικογενειακ πολιτικ στα πλασια της διαπολιτισμικς εκπαδευσης
 • Πολιτικς αντιμετπισης της κρσης στο σχολεο και την οικογνεια
 • Η κρση στην οικογνεια και ο αντκτυπς της στο παιδ
 • Η κρση στην οικογνεια και ο αντκτυπς της στην εκπαιδευτικ διαδικασα
 • Οικογενειακ πολιτικ και μετανστευση

Γ. Κοινωνικ Παιδαγωγικ

 • Θεωρητικς, επιστημολογικς, μεθοδολογικς διαστσεις της Κοινωνικς Παιδαγωγικς
 • Κοινωνικς διαστσεις της Παιδαγωγικς
 • Κοινωνικοπαιδαγωγικ λειτουργα του σχολεου
 • Παιδαγωγικς διαστσεις της κοινωνικς ζως
 • Συνεργασα σχολεου, οικογνειας και κοιντητας
 • Ψυχοκοινωνικ προβλματα στην οικογνεια
 • Ευλωτες κοινωνικ ομδες
 • Κοινωνικ μειονεξα, κοινωνικ περιθωριοποηση, κοινωνικς αποκλεισμς
 • Αντιμετπιση δαφορετικτητας ατμων και ομδων
 • Διακρσεις, περιθωριοποηση και αποκλεισμς παιδιν μσα και ξω απ το σχολεο
 • Σχολικς εκφοβισμς (school bullying)
 • Συναισθηματικ και κοινωνικ εκπαδευση ( εναλλακτικ: Ενσχυση και ανπτυξη συναισθηματικν και κοινωνικν δεξιοττων Προσωπικ και κοινωνικ ενδυνμωση και ανπτυξη) 
 • Ενσχυση και ανπτυξη της δημιουργικτητας
 • Κοινωνικοπαιδαγωγικς διαστσεις των Τεχνολογιν Πληροφορας και Επικοινωνιν (Τ.Π.Ε.)
 • Κοινωνικοπαιδαγωγικ πραγματικτητα του ψηφιακο σχολεου
 • Ψηφιακ χσμα, ψηφιακς αναλφαβητισμς
 • Ψηφιακ περιβλλοντα μθησης, ψηφιακς εγγραμματισμς, «ψηφιακς δεξιτητες»
 • Κοινωνικοπαιδαγωγικς προσεγγσεις του «ψηφιακο κοινοτισμο»
 • Εθισμς ανηλκων στο διαδκτυο
 • Διαδικτυακς εκφοβισμς (cyberbullying)
 • Παραμληση παιδιν, παιδικ κακοποηση 
 • Σχολικ διαρρο
 • Παραβατικτητα ανηλκων
 • Εκπαδευση ενηλκων και δι βου μθηση
 • «Γερανταγωγικ»
 • Εκπαδευση ελεθερου χρνου
 • Ανθρπινα δικαιματα
 • Κοινωνικ κριτικ  και κοινωνικ δικαιοσνη
 • Κοινωνικ συμμετοχ, κοινωνικ φροντδα
 • Κοινωνικ χειραφτηση, κοινωνικ ευημερα και προδος
 • Κοινωνικ και πολιτισμικ κεφλαιο και κοινωνικοπαιδαγωγικς συνιστσες

Σημεωση: Οι ενδιαφερμενοι εκτς των παραπνω μπορον να προτενουν θματα και θεματικς 

Γλσσα του Συνεδρου εναι η Ελληνικ.

 

Το κστος συμμετοχςστο συνδριο εναι:

 • 50 Ευρ για τους εισηγητς και
 • 20 Ευρ για τους ακροατς.

Το κστος συμμετοχς παραμνει το διο ανεξρτητα απ τον αριθμ των ανακοινσεων κθε εισηγητ. Συμμετοχ πληρνουν λοι οι εισηγητς που συμμετχουν σε μα ανακονωση. Το κστος συμμετοχς θα καταβλλεται στη Γραμματεα του Συνεδρου κατ την ναρξη των εργασιν του.

Δηλσεις συμμετοχς εισηγητν και προδιαγραφς εισηγσεων -- ανακοινσεων

 

Οι ενδιαφερμενοι εισηγητς θα πρπει να στελουν μχρι τις 30 Σεπτεμβρου 2014:

 1. Ατηση συμμετοχς online στο www.kedek.gr (Απαρατητα για λους τους εισηγητς)
 2. Ολκληρο το κεμενο της ανακονωσς τους, τοιμο προς δημοσευση,σε ηλεκτρονικ μορφ με e-mail, το οποο δε θα ξεπερν τις 7-8 σελδες Α4 (μαζ με βιβλιογραφα και πνακες) σε γραμματοσειρ Times New Roman, 10 pt., διστιχο μον. Το αρχεο θα πρπει να εναι σε μορφ Word, κδοση 2003.
 3. Οι ανακοινσεις θα πρπει να σταλον με e-mail στη διεθυνση 18synedrio@inpatra.gr  
 4. Περληψη στα αγγλικ και στα ελληνικ (7-8 σειρς καστη).
 5. Σντομο βιογραφικ σημεωμα μχρι 7 γραμμς.
 6. Οι βιβλιογραφικς αναφορς πρπει να εναι με μορφ υποσημεισεων. Περισστερες πληροφορες για τη συγγραφ των εισηγσεων – ανακοινσεων εναι αναρτημνες στο: http://kedek.inpatra.gr/odigies.pdf.

Κεμενα ανακοινσεων που θα παραδοθον μνο σε ντυπη μορφ δε θα γνουν αποδεκτ. Οι ανακοινσεις θα πρπει να εναι πρωττυπες, δηλαδ να μην χουν παρουσιαστε δημοσιευτε με οποιονδποτε τρπο.

Οι ανακοινσεις θα συμπεριληφθον στα Πρακτικ του Συνεδρου μνο εφσον:

 1. παρουσιαστον κατ τις εργασες του Συνεδρου και
 2. ο κθε εισηγητς και συν-εισηγητςκθε ανακονωσης χει καταβλει το κστος συμμετοχς.

 

Δηλσεις συμμετοχς ακροατν

Γνονται ηλεκτρονικ στις ιστοσελδες http://www.elppo.gr και http://www.kedek.gr.

 

Τα ξοδα συμμετοχς περιλαμβνουν:

 1. Πργραμμα Εργασιν Συνεδρου                        
 2. Υλικ Συνεδρου
 3. Παρακολοθηση των επιστημονικν ανακοινσεων
 4. Βεβαωση Συμμετοχς στο Συνδριο      
 5. Πρακτικ Συνεδρου σε ηλεκτρονικ μορφ (download απ το internet μετ τη λξη του συνεδρου, με κωδικ πρσβασης που θα χορηγηθε απ το ΚΕ.Δ.ΕΚ.)

Ο συγκεκριμνος χρος διεξαγωγς του συνεδρου θα ανακοινωθε γκαιρα.

  

Ο Πρεδρος της Οργανωτικς Επιτροπς

 

Παντελς Γεωργογιννης

Καθηγητς

 

 

 

 

 

 

Copyright