Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

15-6-1946:   Γεννθηκα στα Πιστιαν ρτας.

1953-59: Φοτησα στο Δημοτικ Σχολεο Πιστιανν ρτας.
1961-64: Φοτησα στο 6ο Γυμνσιο Θεσσαλονκης
1964-67: Φοτησα στο Λκειο Φιλιππιδας
1967-69: Υπηρτησα τη στρατιωτικ μου θητεα
 

Σπουδς:

1969-71: Φοτησα στην Παιδαγωγικ Ακαδημα Μυτιλνης με υποτροφα. Σειρ εισαγωγς: 3ος.
1971: Μετανστευσα στη Δυτικ Γερμανα.
1972-80: α. Εργστηκα ως δσκαλος της ελληνικς γλσσας στους Ελληνπαιδες του σχολεου Schnellmark της πλης Gevelsberg Γερμανας.
  β. Παρλληλα κανα σπουδς στην Ψυχολογα και τις Κοινωνικς Επιστμες στο Πανεπιστμιο του Bochum.
  γ. Κατ περιδους, δδαξα την ελληνικ γλσσα ως ξνη στα λακ Πανεπιστμια του Gevelsberg και του Hagen.
1981: Αποφοτησα απ το Πανεπιστμιο του Bochum με δπλωμα στις Κοινωνικς Επιστμες και Διπλωματικ Εργασα στην Κοινωνικ Ψυχολογα.
1985:  Αναγορεθηκα Διδκτωρ Κοινωνικν Επιστημν στο διο Πανεπιστμιο.
 
 

 
Βαθμδα - Γνωστικ Αντικεμενο:
Βαθμδα: Καθηγητς
 

Γνωστικ αντικεμενο:
Παιδαγωγικ: Κοινωνικοψυχολογικς Προσεγγσεις της Εκπ/κς Διαδικασας - Διαπολιτισμικ Επικοινωνα και Αγωγ


Επιστημονικ - Ερευνητικ Ενδιαφροντα:
 1. Εκπαιδευτικ Επρκεια και Ετοιμτητα Εκπαιδευτικν Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαδευσης
 2. Διαπολιτισμικ Επρκεια και Ετοιμτητα Εκπαιδευτικν Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαδευσης
 3. Ενδοομαδικς και Διομαδικς Συνεργασες και Συγκροσεις στα πλασια μεικτν μαθητικν ομδων με λληνες και Αλλοδαπος
 4. Ο ρλος της Κοινωνικς Ενσχυσης και οι Επιδσεις Ελλνων και Αλλοδαπν μαθητν
 5. Προκαταλψεις και Συγκινησιακς Διαδικασες σε λληνες και Αλλοδαπος
 6. Κνητρα Επδοσης σε λληνες και Αλλοδαπος
 7. Παργοντες Επδρασης στην εκμθηση της Ελληνικς ως Δετερης Ξνης Γλσσας
 8. Αντιλψεις εκπαιδευτικν Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαδευσης για τη συμπεριφορ Ελλνων και Αλλοδαπν μαθητν
 9. Αναμρφωση του Διδακτικο Υλικο «Πες το Ελληνικ»
 10. Διοικητικ Επρκεια και Ετοιμτητα – Στρες των Διευθυντν Σχολικν Μονδων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαδευσης
 11. Μοντλα Διαπολιτισμικς Διδακτικς
 12. Η επδραση των Μσων Μαζικς Επικοινωνας (τηλεραση) σε λληνες και Αλλοδαπος μαθητς της Δημοτικς Εκπαδευσης
 13. Η εξλιξη της Εκπαιδευτικς Επρκειας και Ετοιμτητας των φοιτητν του Παιδαγωγικο Τμματος Δημοτικς Εκπαδευσης του Πανεπιστημου Πατρν
 14. Το ελληνικ πολιτικ-πολιτειακ σστημα και η παιδαγωγικ της δημοκρατας
 

Διδακτικ Εμπειρα:

1. Διδασκαλα στο προπτυχιακ πργραμμα σπουδν των μαθημτων:

- Διαπολιτισμικ εκπαδευση και τα ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα
- Κοινωνικοψυχολογικς προσεγγσεις της εκπαιδευτικς διαδικασας
- Διγλωσσα και δγλωσση εκπαδευση
- Διδακτικ της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας

2. Διδασκαλα στο Διδασκαλεο Δημοτικς Εκπαδευσης του Πανεπιστημου Πατρν του μαθματος:

- Διαπολιτισμικ Εκπαδευση και διδακτικ της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας

3. Διδασκαλα στο Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (Π.Μ.Σ.) του Π.Τ.Δ.Ε. των μαθημτων:

- Διαπολιτισμικ Εκπαδευση
- Διαπολιτισμικ Κοινωνικ Ψυχολογα και ρευνα - Διγλωσσα και Δγλωσση Εκπαδευση
- Διδακτικ της νας ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας, διδακτικς μθοδοι και βασικς παρμετροι για τη συγγραφ εκπαιδευτικο υλικο
 

Κριο Ερευνητικ ργο:

Επιστημονικς Υπεθυνος Μορφωτικν και Επιμορφωτικν Προγραμμτων για αλλοδαπος και ομογενες εκπαιδευτικος, φοιτητς και μαθητς

1. Προγρμματα Επιμρφωσης

Ως επιστημονικς υπεθυνος και στα πλασια του Κντρου Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημου Πατρν, το οποο δρυσα και διευθνω, ανλαβα την πραγματοποηση των παρακτω προγραμμτων, τα οποα ετε εισηγθηκα προσωπικ ετε μου ανατθηκαν απ το ΥΠΕΠΘ και λλους φορες. Ειδικτερα, απ το 1991 μχρι το 2001 σε συνεργασα με τη Διεθυνση Διεθνν Εκπαιδευτικν Σχσεων του Υπουργεου Παιδεας, διοργνωσα ταχρρυθμα προγρμματα επιμρφωσης στην Ελληνικ Γλσσα και το Ελληνικ Πολιτισμ για εκπαιδευτικος, φοιτητς και μαθητς απ τις Δημοκρατες της πρην Σοβιετικς νωσης, τα Βαλκνια, την Κτω Ιταλα, την Κεντρικ Ευρπη, τη Μση Ανατολ και την Ινδα, διρκειας 1 μνα καστο. Στα προγρμματα αυτ επιμορφθηκαν συνολικ 530 τομα.

1.1. Προγρμματα επιμρφωσης εκπαιδευτικν και φοιτητν

1. Πργραμμα επιμρφωσης 50 εκπαιδευτικν και φοιτητν απ τις Δημοκρατες της πρην Σοβιετικς νωσης και την Ανατολικ Ευρπη, 1-30 Σεπτεμβρου 1992, με απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Ι/1627- 14.7.1992.

2. Πργραμμα επιμρφωσης 60 εκπαιδευτικν και φοιτητν απ τις Δημοκρατες της πρην Σοβιετικς νωσης και την Ανατολικ Ευρπη στην ελληνικ γλσσα και τον ελληνικ πολιτισμ, 1-30 Σεπτεμβρου 1993, με απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Ι/1253 - 14.6.1993.

3. Πργραμμα φιλοξενας 56 εκπαιδευτικν και φοιτητν απ τις Δημοκρατες της πρην Ε.Σ.Σ.Δ., τη Ρουμανα, την Ουγγαρα, την Τσεχα, απ 1/9 ως 30/9/1994, με απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αρ. πρωτ. Ι/1503- 27.6.1994.

4. Πργραμμα φιλοξενας για επιμρφωση 60 εκπαιδευτικν και φοιτητν απ τις Δημοκρατες της πρην Ε.Σ.Σ.Δ., τη Ρουμανα, την Τσεχα, την Ουγγαρα, τη Βουλγαρα και την Αλβανα, απ 15/8 ως 15/9/1995 και απ 15/9 ως 15/10/1995, αποφσεις ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Ι/91 - 18.4.1995 και Ι/1017 - 4.5.1995.

5. Πργραμμα φιλοξενας για επιμρφωση 41 φοιτητν απ τις Δημοκρατες της πρην Ε.Σ.Σ.Δ. και της πρην Γιουγκοσλαβας, τη Ρουμανα, την Ουγγαρα, τη Βουλγαρα, απ 16/8 ως 16/9/1996, σμφωνα με την υπ.αριθμ. Ι/1288/4.6.1996 απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

6. Πργραμμα φιλοξενας για επιμρφωση 6 φοιτητν απ τη Συμφεροπολη της Ουκρανας, απ 16/8 ως 16/9/1996, σμφωνα με την υπ.αριθμ.3032/-9-1996 απφαση Ε.Υ.Ι.Α.Π.Ο.Ε.

7. Πργραμμα επιμρφωσης στην ελληνικ γλσσα και τον ελληνικ πολιτισμ 20 Πτυχιοχων Ανωττων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων απ τη Γεωργα και Ουκρανα απ 10/11/1996 ως 30/6/1997 με απφαση του Ι.Κ.Υ.

8. Οργνωση εντατικν μαθημτων γλωσσικς προετοιμασας για αλλοδαπος φοιτητς ERASMUS 1997-1998 με απφαση του Ι.Κ.Υ.

9. Πργραμμα επιμρφωσης 32 φοιτητν και εκπαιδευτικν απ Αναπτυσσμενες Χρες στην ελληνικ γλσσα και τον ελληνικ πολιτισμ, απ 16/8/1997 ως 16/9/1997 σμφωνα με την υπ.αριθμ. Ι/1310/7.7.1997 απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

10. Πργραμμα φιλοξενας για επιμρφωση στην ελληνικ γλσσα και τον ελληνικ πολιτισμ 79 σπουδαστν εκπαιδευτικν απ τις Δημοκρατις της Πρην Σοβιετικς νωσης, τη Ρουμανα, τη Βουλγαρα, τη Γιουγκοισλαβα, τη Σλοβενα, την Κροατα, την Τσεχα, τη Σλοβακα, την Ουγγαρα, την Πολωνα, την Αγυπτο, το Ιρκ, το Ιρν, την Ιορδανα, την Παλαιστνη, τις Ινδες, τη Βοσνα, τη Χιλ, τη Βραζιλα, την Κνα, το Μεξικ, τον Παναμ και τη Ντιο Αφρικ απ 1/8 - 31/8/1998 σμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ι/1081/20-5-1998 απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

11. Πργραμμα φιλοξενας για επιμρφωση στην ελληνικ γλσσα και τον ελληνικ πολιτισμ 65 Εκπαιδευτικν και Φοιτητν απ τις Δημοκρατες τις Πρην Σοβιετικς νωσης απ 1-31/8/1999 σμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ι/1284α/23-7-1999 απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

1.2. Προγρμματα εκπαδευσης ομογενν και αλλοδαπν μαθητν

1. Πργραμμα εκπαδευσης 20 μαθητν απ τη Ρωσα, την Αλβανα και την Κτω Ιταλα στην ελληνικ γλσσα και τον ελληνικ πολιτισμ απ 1/7 ως 30/7/1995, με απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Ι/1313- 15.6.1995.

2. Πργραμμα εκπαδευσης 21 μαθητν Λυκεου απ την Αλβανα, τη Γερμανα και την Κτω Ιταλα στην ελληνικ γλσσα και τον ελληνικ πολιτισμ απ 1/7 ως 30/7/1996, με απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Ι/1051/17-5-1996.

3. Πργραμμα φιλοξενας 50 ομογενν μαθητν στα πλασια του προγρμματος “Παιδεα Ομογενν”, ΔΡΑΣΗ ΙΙ, (Π3, α), απ τις 6/7/1998 ως 24/7/1998.

4. Πργραμμα φιλοξενας 17 Ουκρανν μαθητν για επιμρφωση στην ελληνικ γλσσα και τον ελληνικ πολιτισμ απ 2 - 17/8/1999 σμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ι/1326/4-8-1999 απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

1.3. Πργραμμα επιμρφωσης μεταπτυχιακν φοιτητν

1. Πργραμμα επιμρφωσης 6 μεταπτυχιακν φοιτητν απ τις Δημοκρατες της πρην Σοβιετικς νωσης στην ελληνικ γλσσα, τον ελληνικ πολιτισμ και τη διαπολιτισμικ εκπαδευση, απ 15/2/1995 ως 15/11/1995, αποφσεις Ι.Κ.Υ. 2076/27/1/1995 και 2696/14-2-95.

1.5. Προγρμματα ανταλλαγν με ξνα Πανεπιστμια

1. Πργραμμα εκπαδευσης 3 φοιτητν απ το Πανεπιστμιο του Κρασνοντρ της Ρωσας. Οι φοιτητς παρμειναν στο Πανεπιστμιο Πατρν για 6 μνες, απ 1 Φεβρουαρου ως 30 Ιουνου 1995, μετ απ γκριση του Ε.Ι.Ν., αρ. πρωτ. 402/33/15357-20.12.1994.

2. Πργραμμα εκπαδευσης 4 ομογενν φοιτητν απ τις Δημοκρατες της πρην Σοβιετικς νωσης στην ελληνικ γλσσα και τον ελληνικ πολιτισμ, με απφαση του Ε.Ι.Ν., εαριν εξμηνο 1996, αρ.πρωτ. 402/8/36/16-1-1996.

3. Πργραμμα εκπαδευσης 3 ομογενν φοιτητν απ τις Δημοκρατες της πρην Σοβιετικς νωσης στην ελληνικ γλσσα και τον ελληνικ πολιτισμ, με απφαση του Ε.Ι.Ν., χειμεριν εξμηνο 1995-1996, αρ. πρωτ. 402/260/10763/23-7-96.

1.4. τυπο Μεταπτυχιακ Πργραμμα

Μετ απ πρταση του κ. Γεωργογιννη στο Υπουργεο Παιδεας, εγκρθηκε τυπο Μεταπτυχιακ Πργραμμα, που λειτοργησε απ το 1997 ως το 2001. Στο πργραμμα αυτ συμμετεχαν εκπαιδευτικο απφοιτοι Πανεπιστημιακν Τμημτων Ελληνγλωσσης Εκπαδευσης των Δημοκρατιν της πρην Σοβιετικς νωσης, των Βαλκανων και της Κεντρικς Ευρπης και η διρκεια των σπουδν για κθε ομδα μετεκπαιδευομνων ανερχνταν σε 9 μνες ταχρρυθμης επιμρφωσης στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημου Πατρν. Στχος του προγρμματος ταν η βελτωση της επρκειας και της ετοιμτητας των πτυχιοχων εκπαιδευτικν στην ελληνικ γλσσα και τον ελληνικ πολιτισμ, με σκοπ να διδξουν αποτελεσματικ την ελληνικ γλσσα και τον ελληνικ πολιτισμ, τσο στα νεοδρυθντα πανεπιστημιακ τμμα νεοελληνικν σπουδν των παραπνω χωρν σο και σε ελληνγλωσσα τμμα της α/βθμιας και β/βθμιας εκπαδευσης των χωρν τους. Συνολικ επιμορφθηκαν 142 εκπαιδευτικο.

1. Πρτη φση του τυπου Μεταπτυχιακο Προγρμματος επιμρφωσης 27 πτυχιοχων εκπαιδευτικν ελληνικς γλσσας και ελληνικο πολιτισμο Πανεπιστημιακν Τμημτων Ελληνικς Γλσσας απ τις Δημοκρατες της πρην Σοβιετικς νωσης απ 20/11/1997 ως 10/6/1998 με απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Ι/1738/6/10/1997.

2. Δετερη φση του τυπου Μεταπτυχιακο Προγρμματος επιμρφωσης 35 συνολικ εκπαιδευτικν ελληνικς γλσσας και ελληνικο πολιτισμο Πανεπιστημιακν Τμημτων Ελληνικς Γλσσας απ Αναπτυσσμενες Χρες απ 31/5/1999 σμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ι/1552/29-7-1998 απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

3. Τρτη φση ειδικο προγρμματος επανεκπαδευσης αδιριστων εκπαιδευτικν Π.Ε., πτυχιοχων Παιδαγωγικν Σχολν του εξωτερικο απ το Νομβριο του 1997 ως το Μιο του 1998, σμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ3/632/18-11-1997 απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

4. Τταρτη φση ειδικο προγρμματος επανεκπαδευσης αδιριστων εκπαιδευτικν Π.Ε., πτυχιοχων Παιδαγωγικν Σχολν του εξωτερικο απ το Νομβριο του 1998 ως το Μιο του 1999, σμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ3/575/4-11-1998 απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

5. Πμπτη φση του τυπου Μεταπτυχιακο Προγρμματος επιμρφωσης 35 συνολικ εκπαιδευτικν ελληνικς γλσσας και ελληνικο πολιτισμο Πανεπιστημιακν Τμημτων Ελληνικς Γλσσας απ Αναπτυσσμενες Χρες απ 1/11/1999 ως 31/7/2000 σμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ι/1556/29-9-1999 απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 

2. Σχολεο Ελληνικς Γλσσας: Προγρμματα ελληνικς γλσσας και πολιτισμο για φοιτητς Erasmus –Socrates, μεταπτυχιακν του Ι.Κ.Υ. και ιδιτες

Το Σχολεο Ελληνικς Γλσσας λειτουργε στο Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης απ το 1992 και απευθνεται σε:
- φοιτητς Erasmus - Sokrates, οι οποοι διδσκονται την ελληνικ γλσσα, στε να εξοικειωθον με αυτ και να παρακολουθσουν μαθματα σε ελληνικ πανεπιστμια στο πλασιο ευρωπακν προγραμμτων ανταλλαγς φοιτητν
- απφοιτους φοιτητς που συμμετχουν σε μεταπτυχιακ προγρμματα του Πανεπιστημου Πατρν με υποτροφα του ΙΚΥ
- αλλοδαπος ομογενες που παρακολουθον στο Σχολεο τα τμματα ελληνικς γλσσας ως ιδιτες με δδακτρα και αποτελονται απ:
o αλλοδαπος ομογενες ενλικες που εγκαθστανται μνιμα στην Ελλδα
o αλλοδαπος φοιτητς, που επιθυμον να δσουν εξετσεις για την επρκεια της ελληνικς γλσσας, στε να σπουδσουν σε ελληνικ πανεπιστμια
o αλλοδαπος ομογενες μαθητς, που εγκαθστανται μνιμα στην Ελλδα και επιθυμον να ενταχθον σε τξη της δευτεροβθμιας εκπαδευσης

Το ΚΕ.Δ.ΕΚ. στο πλασιο του Σχολεου Ελληνικς Γλσσας οργαννει μαθματα σε τρα εππεδα:
• 1ο εππεδο Αρχαρων
• 2ο εππεδο Προχωρημνων (αντστοιχο του First Certificate)
• 3ο εππεδο Προχωρημνων (αντστοιχο του Proficiency)

H κατταξη στο κατλληλο εππεδο γνεται κατ την ναρξη των προγραμμτων μετ απ συμπλρωση του τεστ Ελληνομθειας.

Απαρατητη προπθεση για τη λειτουργα των παραπνω κκλων σπουδν εναι η συμμετοχ 7 – 12 περπου ατμων σε κθε εππεδο.

Απαρατητη προπθεση για την εγγραφ στα προγρμματα εναι η κατοχ απ τους διδασκμενους τουλχιστον ττλου σπουδν ιστιμου με το ελληνικ απολυτριο Λυκεου.


3. Επιστημονικς Υπεθυνος Μορφωτικν και Επιμορφωτικν Προγραμμτων για λληνες εκπαιδευτικος και φοιτητς

3.1. Μεταπτυχιακ Πργραμμα

• Επιστημονικς Υπεθυνος του Μεταπτυχιακο Προγρμματος Σπουδν του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημου Πατρν κατ τα ακαδημακ τη 2003-2005 (ΦΕΚ 42-22/1/2003 ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
• Υπεθυνος της ειδκευσης «Διαπολιτισμικ Εκπαδευση και η Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα» του Μεταπτυχιακο Προγρμματος Σπουδν του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημου Πατρν.

3.2. Πργραμμα Εξομοωσης Εκπαιδευτικν Α/βθμιας Εκπαδευσης

• Επιστημονικς Υπεθυνος του προγρμματος για την «Επαγγελματικ και Ακαδημακ αναβθμιση εκπαιδευτικν α/βθμιας εκπαδευσης (Εκπαιδευτικο Απφοιτοι Παιδαγωγικν Ακαδημιν)» στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημου Πατρν κατ τα ακαδημακ τη 2003-2006 (Απφ. ΕΠΕΑΕΚ 4807/28-5-2002).

3.3. Προγρμματα επανεκπαδευσης εκπαιδευτικν Α/βθμιας Εκπαδευσης

1. Τρτη φση ειδικο προγρμματος επανεκπαδευσης αδιριστων εκπαιδευτικν Π.Ε., πτυχιοχων Παιδαγωγικν Σχολν του εξωτερικο απ το Νομβριο του 1997 ως το Μιο του 1998, σμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ3/632/18-11-1997 απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

2. Τταρτη φση ειδικο προγρμματος επανεκπαδευσης αδιριστων εκπαιδευτικν Π.Ε., πτυχιοχων Παιδαγωγικν Σχολν του εξωτερικο απ το Νομβριο του 1998 ως το Μιο του 1999, σμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ3/575/4-11-1998 απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

3.4. Προγρμματα επιμρφωσης εκπαιδευτικν για απσπαση σε Πανεπιστημιακ Τμματα στις Δημοκρατες της πρην Σοβιετικς νωσης

1. Πργραμμα επιμρφωσης 6 Ελλνων εκπαιδευτικν που αποσπστηκαν στα Πανεπιστημιακ τμματα ελληνικς γλσσας των Δημοκρατιν της πρην Σοβιετικς νωσης, 1995, με απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Φ.821/Γ8/Ζ1/344 - 5.12.1994.

2. Πργραμμα επιμρφωσης 18 Ελλνων εκπαιδευτικν που αποσπστηκαν στα Πανεπιστημιακ τμματα ελληνικς γλσσας των Δημοκρατιν της πρην Σοβιετικς νωσης, 1995, με απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Φ.821/Ρ.26/Ζ1/2936 - 18.5.1995.


4. Συμμετοχ σε επιτροπς

1. Διαρκς Επιτροπ Μορφωτικν Υποθσεων του Ελληνικο Κοινοβουλου για την επεξεργασα του σχεδου για τον νμο «Η ελληνικ παιδεα στο εξωτερικ και η διαπολιτισμικ εκπαδευση» του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (αρ.πρωτ.627/29-3-1996-Διαρκς Επιτροπ Μορφωτικν Υποθσεων της Ελληνικς Βουλς).

2. Επιτροπ ΥΠ.ΕΞ. για την προετοιμασα του Συνεδρου Απδημου Ελληνισμο, (2315/28/7/1995).

3. Επιτροπ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την κρση, αξιολγηση και επιλογ για απσπαση 18 εκπαιδευτικν ελληνικς γλσσας στις Δημοκρατες της πρην Σοβιετικς νωσης, (ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.821/Ε38/Ζ1/4106/5-7-1995).

4. Επιτροπ του ΥΠ.ΕΞ. για την υποδοχ 3.000 μαθητν απ τις Δημοκρατες της πρην Σοβιετικς νωσης, (ΥΠ.ΕΞ. 5/4/1995).

5. Νομαρχιακ Επιτροπ Αχαας, ως υπεθυνος εκπαιδευτικο προγρμματος, (Νομαρχα Αχαας, 3/4/1995).

6. Μλος του Γραφεου Απδημου Ελληνισμο Αχαας, (Φεβρουριος 1995).

7. Επιτροπ για αποστολ ανθρωπιστικς βοθειας στο Πλε της Βοσνας, (Φεβρουριος 1995, Νομβριος 1995, Απρλιος 1995).

8. Επιτροπ ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την κατρτιση του σχεδου νμου «Η ελληνικ παιδεα στο εξωτερικ και η διαπολιτισμικ εκπαδευση».

9. Επιτροπ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για αξιολγηση συγγραφικο ργου σχολικν συμβολων, (ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ351/43/Δ1/12061/12-12-1994).

10. Στις 12 Ιανουαρου 2001 κλθηκα να παραστ και να ενημερσω τα μλη της Επιτροπς σε θματα αναφορικ με την «Εκπαδευση των Ομογενν στις χρες της τως Σοβιετικς νωσης».

11. Κλθηκα τρεις φορς για να ενημερσω τα μλη της Ειδικς Μνιμης Επιτροπς Αποδμου Ελληνισμο της Βουλς των Ελλνων στα παρακτω θματα:
• Εκπαδευση των ομογενν στις χρες της τως Σοβιετικς νωσης
• Αλλοδαπο στην Ελλδα και διαπολιτισμικ εκπαδευση
• Ομογενες και ελληνγλωσση εκπαδευση στο εξωτερικ.


5. Εκπαιδευτικς αποστολς

5.1. Εκπαιδευτικς αποστολς στις Δημοκρατες της πρην Σοβιετικς νωσης

Εισηγθηκα στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. και οργνωσα, μετ απ κρισ του, τις παρακτω αποστολς:

1. Πρτη αποστολ στις Δημοκρατες της Κοινοπολιτεας, με απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Ι/2420 - 27.1.1993, το Φεβρουριο του 1993.

2. Δετερη αποστολ στις Δημοκρατες της Κοινοπολιτεας, Ιονιος 1993, με απφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Ι1243-25.3.1993, τον Ιονιο του 1993.

3. Τρτη αποστολ στις Δημοκρατες της Κοινοπολιτεας, τον Ιολιο του 1994.

4. Τταρτη αποστολ στις Δημοκρατες της Κοινοπολιτεας κατπιν πρσκλησης του ττε Υφυπουργο Εξωτερικν κ. Νιτη, στην οποα συμμετεχα ως υπεθυνος για εκπαιδευτικ θματα στην περιοδεα του ΥΠ.ΕΞ. υπ τον Υφυπουργ Εξωτερικν, το Νομβριο του 1994, με αποφσεις του ΥΠ.ΕΞ. αρ. πρωτ. Γ/ΡΩΣΙΑ/ΑΣ 1033 - 9/11/1994 και ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρ. πρωτ. Φ821/Γ17/Ζ1/1343 - 18.11.1994.

5. Πμπτη αποστολ, κατ την οποα πραγματοποιθηκαν απ 11/10/1997 τρα επιμορφωτικ σεμινρια στη Μαριοπολη της Ουκρανας, τη Σταυροπολη της Ρωσας και την Τιφλδα της Γεωργας, στα οποα επιμορφθηκαν 90 εκπαιδευτικο ελληνικς γλσσας. Η αποστολ αυτ γινε στα πλασια του τριετος προγρμματος “Παιδεα Ομογενν” που συντονζει το Πανεπιστμιο Κρτης και συγκεκριμνα το Εργαστριο Διαπολιτισμικν και Μεταναστευτικν Μελετν (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.).

6. κτη αποστολ στις Δημοκρατες της πρην Ε.Σ.Σ.Δ., απ 25/11/1996 ως 16/12/1996, σμφωνα με την απφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ821/Μ422/Ζ1/6993/31-10-1996.

5.2. Εκπαιδευτικς αποστολς στη Βουλγαρα

2 πενθμερες εκπαιδευτικς αποστολς στη Βουλγαρα (Σφια και Βελκο-Τρνοβο).

5.3. Εκπαιδευτικ αποστολ στην Αυστραλα

Στις 16/4/2002 ως 1/5/2002 οργανθηκε εκπαιδευτικ αποστολ στην Αυστραλα με χρηματοδτηση του Αυστραλιανο Ινστιτοτου Ελληνικς Γλσσας και πολιτισμο για την πραγματοποηση επιμορφωτικν σεμιναρων στους αποσπασμνους και ομογενες εκπαιδευτικος της Μελβορνης, της Βικτριας και της Αδελαδας.

 


Πλρες βιογραφικ σημεωμα (pdf)

 


   
Copyright