Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

 

2006
2
Η ραγδαα και ταχτατα μεταβαλλμενη τεχνολογικ εξλιξη στη σημεριν κοινωνα της γνσης, μας φρνει αντιμτωπους με την αναγκαιτητα αξιολγησης σε λους τους τομες της ζως, με στχο την επτευξη επιθυμητν και ανταγωνιστικν αποτελεσμτων.
Το διο ισχει και για την αξιολγηση στην εκπαδευση, να θμα που ταλανζει για χρνια τους εκπαιδευτικος της
Α/βθμιας και Β/βθμιας εκπαδευσης και την εκπαιδευτικ ιεραρχα της χρας.
Τα ερωτματα που βρσκονται στο επκεντρο κθε συζτησης αναφορικ με την αξιολγηση της εκπαδευσης εναι, μεταξ λλων, και τα εξς:

 

 

 

  •  Πς θα γνει η αξιολγηση του εκπαιδευτικο ργου των εκπαιδευτικν;

  •  Ποιος θα κνει την αξιολγηση και με ποια μσα και ποια κριτρια;

  •  Θα γνωρζουν οι εκπαιδευτικο τα μσα και τα κριτρια αυτ;

  •  Πτε θα αξιολογονται οι εκπαιδευτικο;

  •  Θα αξιολογονται για τη συμμετοχ τους στην εκπαιδευτικ μονδα και πς;

  •  Για ποια συμμετοχ στη Σχολικ Μονδα θα αξιολογονται;

  •  Θα αξιολογονται στη σχολικ τξη κατ τη διρκεια του μαθματος; Ποιου μαθματος και για πσο χρονικ διστημα;

  •  Ποιες θα εναι οι επιπτσεις της αξιολγησης;
     

Στα ερωτματα αυτ και πολλ λλα, ρχονται να δσουν απντηση οι «Βηματισμο για μια αλλαγ στην Εκπαδευση».
Στην προσπθει μας αυτ κναμε μια αναφορ στη γενικ προβληματικ αναφορικ με την αξιολγηση και την επιστημονικ συζτηση πως χει διαμορφωθε μχρι σμερα, αναζητομε τα ατια της μη πραγματοποησς της και διατυπνουμε να νο μοντλο για την αξιολγηση του εκπαιδευτικο ργου των εκπαιδευτικν, αλλ και για την αξιολγηση της σχολικς μονδας που ουσιαστικ αντικατοπτρζει τη συνεισφορ της πολιτεας στην εκπαδευση, η οποα κατ την ποψ μας παζει σημαντικ ρλο στην αποτελεσματικτητα του εκπαιδευτικο ργου των εκπαιδευτικν.
Με τις ρευνς μας προσπαθσαμε να διαπιστσουμε το εππεδο των σχολικν μονδων σε θματα υποδομς, λειτουργας των διαδικασιν κ.λπ. Προσπαθσαμε δηλαδ να σκιαγραφσουμε
το σχολεο πως εναι σμερα παρνοντας ως μτρο το σχολεο πως θα πρεπε να εναι. Επσης, διαπιστσαμε το εππεδο των εκπαιδευτικν στα πλασια μνο της αυτοαξιολγησς τους και χι στα πλασια λειτουργας του μοντλου πως το προτενουμε.
Τα αποτελσματα των ερευνν μας τεκμηρινονται με ερευνητικ δεδομνα, τα οποα ο αναγνστης θα συναντσει διατρχοντας αυτν τον τμο.
 

 

 

 
Copyright