Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

 

Θέματα Ποντιακού Ελληνισμού
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αχαϊκές Εκδόσεις
ΠΑΤΡΑ 1996
Στη συλλογική αυτή έκδοση εμπεριέχονται άρθρα επιστημόνων που παρουσιάζουν και αναλύουν θέματα ποντιακού ελληνισμού. Τα άρθρα αναφέρονται κυρίως στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των Δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και σε ιστορικά και εκπαιδευτικά θέματα των Ελλήνων του Πόντου
 

 

Θέματα Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αχαϊκές Εκδόσεις
ΠΑΤΡΑ 1998
ΤΟΜΟΣ Ι
Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται οι καλύτερες εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών από τη Ρωσία, τη Σερβία, τη Γεωργία και την Ουκρανία, οι οποίες εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Α΄ φάσης του Aτυπου Μεταπτυχιακού Προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό που διεξήχθη στο Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα θέματα των εργασιών αυτών σχετίζονται με τη νεοελληνική λογοτεχνία, την αρχαία ελληνική γραμματεία, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό.
 

 

Θέματα Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αχαϊκές Εκδόσεις
ΠΑΤΡΑ 1999
ΤΟΜΟΣ ΙΙ
Οι τόμοι II και III της σειράς αυτής περιλαμβάνουν τις πιο αξιόλογες από τις εργασίες που εκπόνησαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία, τη Βραζιλία, την Πολωνία, την Τσεχία, τη Γεωργία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Κροατία, οι οποίοι συμμετείχαν στη Β΄ φάση του ?τυπου Μεταπτυχιακού Προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον τόμο II άπτονται θεμάτων ελληνικής ιστορίας, αρχαιολογίας και πολιτισμού.
 

 

Θέματα Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αχαϊκές Εκδόσεις
ΠΑΤΡΑ 1999
ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ
Οι εργασίες των πτυχιούχων Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών που συμμετείχαν στη Β΄ φάση του Aτυπου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό περιλαμβάνονται στον τόμο ΙΙΙ. Οι εργασίες αυτές άπτονται θεμάτων νέας ελληνικής λογοτεχνίας και γλωσσολογίας
 

 

Θέματα Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αχαϊκές Εκδόσεις
ΠΑΤΡΑ 2001
ΤΟΜΟΣ IV
Στον τόμο IV σειράς αυτής περιλαμβάνονται οι εργασίες των πτυχιούχων Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών από τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Αλβανία, την Τουρκία, την Τσεχία, τη Γεωργία, την Ουγγαρία, τη Σερβία, τη Βοσνία, τη Βουλγαρία και τη Γιουγκοσλαβία, που συμμετείχαν στη Γ΄ φάση του Aτυπου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Οι εργασίες αυτές άπτονται θεμάτων αρχαίας ελληνικής γραμματείας, νέας ελληνικής λογοτεχνίας, αρχαιολογίας, γλωσσολογίας και παιδαγωγικής
 

 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αρχαιολογικών και Ιστορικών χώρων Ελληνισμού
ΠΑΜΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημίου Πατρών
ΠΑΤΡΑ 1999
Διάφοροι αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι παρουσιάζονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο, όπως η Πάτρα, η Ολυμπία, τα Καλάβρυτα, οι Δελφοί, η Ακρόπολη των Αθηνών, η Δωδώνη, τα Γιάννενα, τα Μετέωρα. Επιλεγμένες φωτογραφίες συνοδεύουν τις περιοχές και τα αξιοθέατα που περιγράφονται
 

 

Θέματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας
ΠΑNΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημίου Πατρών
ΠΑΤΡΑ 2002
Στην παρούσα έκδοση παρατίθενται σημαντικά κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας, όπως ο μακεδονικός Αγώνας, η επανάσταση του 1821, οι βαλκανικοί πόλεμοι, η εθνική αντίσταση κ.ά. Σκοπός της έκδοσης είναι να γνωρίσουν οι ομογενείς ανά τον κόσμο τις σημαντικότερες φάσεις της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού έθνους, ώστε να καλλιεργήσουν ιστορική συνείδηση και να συνειδητοποιήσουν το σημαντικό ρόλο που έπαιξε η ελληνική διασπορά στη διαμόρφωση του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Παράλληλα ο τόμος απευθύνεται και σε όλους τους αλλοδαπούς και μη που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν βασικές πτυχές της νεότερης ελληνικής ιστορία
 

 

 

 
© Copyright   Π Γεωργογιάννης