Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

 1.                  Μπουζακης, Σ. – Γεωργογιαννης, Π., (1991) “Σχολικ νταξη – Παιδαγωγικ Θεωρα και Πρξη”. Σμυρνιωτκης, Αθνα.

2.                  Georgogiannis, P. – Bouzakis, S., (1993) “Der Schuleintritt, Folgerungen einer empi rischen Untersuchung in Griechenland”, Zeitschrift fur internationale erziehungs - und sozialwissenschaftliche Forschung, Bohlau Verlag Koln Wien, Heft 1.

3.                  Σχολικ νταξη. Αποτελσματα μιας εμπειρικς ρευνας στην Ελλδα. (Περιοδικ Διεθνος Εκπαδευσης και Κοινωνικοεπιστημονικς ρευνας), (με κριτς), 1993.

4.                  Γεωργογιννης, Π., Βασιλοπολου, Π., (1997) Παλιννστηση και Αλλοδαπο στην Ελλδα απ το 1960 ως Σμερα. Ατια και Εξλιξη. Στο: Θματα Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης, Αθνα, Gutenberg, σελ. 37-44.

5.                  Γεωργογιαννης, Π., Αλμπανη, Β., Βασιλοπουλου, Π., (2000) “Η διδασκαλα της ελληνικς γλσσας με τη μθοδο της ελληνγλωσσης επικοινωνας και διαπολιτισμικτητας”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρα και πρακτικς προσεγγσεις για τη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας, Πτρα, σ. 35-41.

6.                  Γεωργογιαννης, Π., Αλμπανη, Β., Βασιλοπουλου, Π., Γουρουτιδου, Σ.,  (2000) “Μεθοδολογικς αρχς και δομ των βιβλων της διδακτικς σειρς «Πες το Ελληνικ»”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρα και πρακτικς προσεγγσεις για τη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας, Πτρα, σ. 42-49.

7.                  Γεωργογιαννης, Π., Γουρουτιδου, Σ., Αλμπανη, Β., Βασιλοπουλου, Π., (2000) “Μεθοδολογικς αρχς των συστατικν μερν της διδακτικς σειρς  «Πες το Ελληνικ»”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρα και πρακτικς προσεγγσεις για τη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας, Πτρα, σ. 50-53.

8.                  Γεωργογιαννης, Π., Βασιλοπουλου, Π., Αλμπανη, Β., (2000) “Θεωρητικ και διδακτικ προσγγιση της σειρς «Ελληνικ ως δετερη γλσσα»”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρα και πρακτικς προσεγγσεις για τη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας, Πτρα, σ. 66-73.

9.                  Αλμπανη, Β., Σπινθουρακη, Ι., Γεωργογιαννησ, Π., (2000) “Ανλυση των συστατικν μερν της διδακτικς σειρς «Ελληνικ ως δετερη γλσσα»”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρα και πρακτικς προσεγγσεις για τη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας, Πτρα, σ. 74-78.

10.              Ντιλιου, Α., Καλλλιβωκα, Γ., Γεωργογιαννησ, Π., (2000) “Θεωρητικ παρουσαση δειγματικς διδασκαλας απ τη διδακτικ σειρ  «Πες το Ελληνικ» σε μαθητς μη γνωρζοντες την ελληνικ γλσσα”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρα και πρακτικς προσεγγσεις για τη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας, Πτρα, σ. 54-60.

11.              Αβραμοπουλου, Μ., Γουρουτιδου, Σ., Γεωργογιαννησ, Π., (2000) “Θεωρητικ παρουσαση δειγματικς διδασκαλας απ τη διδακτικ σειρ  «Πες το Ελληνικ» σε μαθητς γνωρζοντες την ελληνικ γλσσα”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρα και πρακτικς προσεγγσεις για τη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας, Πτρα, σ. 61-65.

12.              Αλμπανη, Β., Ντιλιου, Α., Γεωργογιαννησ, Π., (2000)  “Θεωρητικ παρουσαση δειγματικς διδασκαλας απ τη διδακτικ σειρ «Ελληνικ ως δετερη γλσσα» σε διδασκμενους μη γνωρζοντες την ελληνικ γλσσα”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρα και πρακτικς προσεγγσεις για τη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας, Πτρα, σ. 86-90.

13.              Βασιλοπουλου, Π., Γουρουτιδου, Σ., Γεωργογιαννησ, Π., (2000) “Θεωρητικ παρουσαση δειγματικς διδασκαλας απ τη διδακτικ σειρ «Ελληνικ ως δετερη γλσσα» σε διδασκμενους γνωρζοντες την ελληνικ γλσσα”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρα και πρακτικς προσεγγσεις για τη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας, Πτρα, σ. 103-107.

14.              Γεωργογιαννης, Π., Αναστασοπουλου, Ν., (2000)“Η αναγκαιτητα του γλωσσριου στη διδασκαλα και εκμθηση της ελληνικς γλσσας ως δετερης ξνης”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρα και πρακτικς προσεγγσεις για τη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας, Πτρα, σ. 108-119.

15.              Γεωργογιαννης, Π., Αβραμοπουλου, Μ., (2000)“Η δραματοποηση ως εργαλεο εμπδωσης στη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρα και πρακτικς προσεγγσεις για τη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας, Πτρα, σ. 150-153.

16.              Γεωργογιαννης, Π., Νικολοπουλου, Φ., (2000) “Ο ρλος της δραματοποησης ως ενισχυτικ μσο για τη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρα και πρακτικς προσεγγσεις για τη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας, Πτρα, σ. 154-160.

17.              Γεωργογιαννης, Π., Παναγιωτακοπουλου, Μ., (2000) “Εμπειρες απ τη διδασκαλα της ελληνικς ως ξνης γλσσας σε υποτρφους του Ι.Κ.Υ. και φοιτητς προγραμμτων SOCRATES-ERASMUS”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρα και πρακτικς προσεγγσεις για τη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας, Πτρα, σ. 291-296.

18.              Γεωργογιννης, Π., Λμπος, Β., (2003), Διαπολιτισμικ Εκπαδευση – Διδακτικ υλικ. Στο: Η γλσσα και η διδασκαλα της, Αφιερωματικς Τμος, Παιδαγωγικ Σχολ Φλρινας (Α.Π.Θ.), Φλρινα, Βιβλιολογεον, σελ. 11-21.

19.              Γεωργογιννης, Π., Μπομπαρδου, Χ., (2006) Η Διαπολιτισμικ Επρκεια και Ετοιμτητα των Εκπαιδευτικν: Θεωρητικ και Ερευνητικ Προσγγιση. Στο: Γκβαρης, Χ. – Θεοδωροπολου, Α., Κοντακοσ, Α., Η Παιδαγωγικ Πρκληση της Πολυπολιτισμικτητας. Ζητματα Θεωρας και Πρξης της Διαπολιτισμικς Παιδαγωγικς, Αθνα, Ατραπς, (υπ κδοση).

    

 

 

 

 
Copyright