Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

 

Σχολική Ένταξη
ΠΑNΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
Εκδόσεις Σμυρνιωτάκη
Αθήνα 1991

Το βιβλίο αυτό ασχολείται με το πρόβλημα της σχολικής ένταξης, κατά πόσο δηλαδή ένα παιδί είναι ή δεν είναι ώριμο να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις της οργανωμένης σχολικής μάθησης μετά την ένταξή του στο σχολείο. Το όλο θέμα συνδέεται με τη νέα προσέγγιση της έννοιας ευφυΐα που δε θεωρείται πια ένα στατικό βιολογικό μέγεθος, αλλά μια έννοια με τη δική της δυναμική. Η δυναμική αυτή αναφέρεται στη δυνατότητα μάθησης και στο αποτέλεσμα της μάθησης

 

 

 

 
© Copyright   Π Γεωργογιάννης