Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

 


1.                  Γεωργογιαννης, Π., (1994) “Προτσεις για την ανπτυξη διαπολιτισμικς επικοινωνας και διαπανεπιστημιακς συνεργασας μεταξ Ελλδας και χωρν της Κοινοπολιτεας”, Πρακτικ 1ου Συνεδρου Ελλδας – Δημοκρατιν της πρην Σοβιετικς νωσης «Εκπαδευση και Διαπολιτισμικ Επικοινωνα», Πτρα, Ιονιος 1994, σελ. 205-215.

2.                  Georgogiannis, P., (1995), Θεωρες για την ελληνφωνη Κτω Ιταλα, Πρακτικ Συνεδρου Ελληνφωνων Κτω Ιταλας, Δεκμβριος 1995.

3.                  Georgogiannis, P., (1995), Η διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης γλσσας σε πολυεθνικς ομδες ομογενν. Μια κοινωνικοψυχολογικ προσγγιση, Πρακτικ Συνεδρου Ελληνφωνων Κτω Ιταλας, Δεκμβριος 1995.

4.                  h3;k7;l6;l8;k5;l6;n3;l5;l5;l0;l9;, i5;., (1995), i6;l6;l3;n0; k4;l6;k9;l8;k2;l9;m0;k2; l8;l6;k6;l0;m0;k7;l3;k7;l1; k4; l7;k7;l8;k4;m9;m3; m6;l2;l6;l3;n0;l5;m9;m3; m1;l9;l7;k7;m3;k2;m3; k6;k7;m0;k7;l1;. (l9;m0;l8;. 146-155), i6;l6;l9;l9;l0;n3;, i7;k7;l4;k2;l5;m0;l0;m5;k7;l9;l2;l0;k7; l6;l9;l5;l6;k4;m9; n3;k9;m9;l2;l6;k4;m9;m3; l8;k7;k2;l3;l0;k9;k2;m4;l0;l1;, i0;l8;k2;l9;l5;l6;k6;k2;l8;. 1995

Ο ρλος της ηλικας των γονων στις πρτες σχολικς επιδσεις, (τριμηνιαα περιοδικ κδοση επιστημονικν συγγραμμτων), (με κριτς), Κρασνοντρ 1995.

5.                  Γεωργογιαννης, Π., (1996), Η ελληνικ γλσσα σε φοιτητς απ τα Πανεπιστμια της πρην Σοβιετικς νωσης στα πλασια προγραμμτων ταχρρυθμης εκπαδευσης. Στα: Πρακτικ του Συνεδρου Ουκρανας-Ελλδας, Μαριοπολη 24-26 Μαου 1996.

6.                  h3;k7;l6;l8;k5;l6;n3;l5;l5;l0;l9;, i5;., (1996), h3;l8;k7;m5;k7;l9;l2;l0;k7; n3;k9;m9;l2;l6;k4;m9;k7; k6;l0;k2;l3;k7;l2;m0;m9; l0; l0;m3; l8;l6;l3;n0; k4; l0;k9;m1;m5;k7;l5;l0;l0; l5;l6;k4;l6;k5;l8;k7;m5;k7;l9;l2;l6;k5;l6; n3;k9;m9;l2;k2;. i4;m0;l5;l6;l9;l0;m0;k7;l3;n0;l5;l6;l9;m0;n0; k2;k3;l9;m0;l8;k2;l2;m0;l5;m9;m3; l8;k7;k2;l3;l0;l1; n3;k9;m9;l2;k2;, (l9;m0;l8;. 93-98), i0;l8;k2;l9;l5;l6;k6;k2;l8; 1996k5;

Τα ελληνικ γλωσσικ ιδιματα και ο ρλος τους στην εκμθηση της νας ελληνικς γλσσας (τριμηνιαα περιοδικ κδοση επιστημονικν συγγραμμτων), (με κριτς), Κρασνοντρ 1996.

7.                  h3;k7;l6;l8;k5;l6;n3;l5;l5;l0;l9;, i5;., (1996), i4;k3;m1;m5;k7;l5;l0;k7; l5;k2; k5;l8;k7;m5;k7;l9;l2;l6;l4; n3;k9;m9;l2;k7; k4; k4;m9;l9;m6;l0;m3; m1;m5;k7;k3;l5;m9;m3; k9;k2;k4;k7;k6;k7;l5;l0;n3;m3; l8;k7;l9;l7;m1;k3;l3;l0;l2; k3;m9;k4;m6;k7;k5;l6; i7;l6;k4;k7;m0;l9;l2;l6;k5;l6; i7;l6;n2;k9;k2; l9;k7;k5;l6;k6;l5;n3; - k4; k8;m1;l8;l5;k2;l3;k7; "j0;l0;l3;l6;l3;l6;k5;l0;n3;", l0;k9;k6;k2;k4;k2;k7;l4;l6;l4; i0;m1;k3;k2;l5;l9;l2;l0;l4; k5;l6;l9;m1;l5;l0;k4;k7;l8;l9;l0;m0;k7;m0;l6;l4;. h4;k7;l2;k2;k3;l8;n0; 1996k5;.

Η ελληνγλωσση εκπαδευση στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα των Δημοκρατιν της πρην Σοβιετικς νωσης σμερα (Ρωσα και Ουκρανα) (Περιοδικ «Φιλολογα», εκδσεις Κρατικο Πανεπιστημου του Κουμπν, Δεκμβριος 1996), (με κριτς).

8.                  h3;k7;l6;l8;k5;l6;n3;l5;l5;l0;l9;, i5;., (1996), i6;k2;k9;k4;l0;k4;k2;n2;m7;k2;n3;l9;n3; l4;k7;k8;l2;m1;l3;n0;m0;m1;l8;l5;k2;n3; m0;k7;l6;l8;l0;n3; k6;l3;n3; k5;l8;k7;l2;l6;k5;l6;k4;l6;l8;n3;m7;k7;l1; k0;k8;l5;l6;l1; h8;m0;k2;l3;l0;l0;, (l9;m0;l8;. 63-73), i0;l8;k2;l9;l5;l6;k6;k2;l8; 1996k5; =486;=472;
Η διαχρονικ – διαπολιτισμικ ποψη (θεωρα) για την ελληνφωνη Κτω Ιταλα (τριμηνιαα περιοδικ κδοση επιστημονικν συγγραμμτων), (με κριτς), Κρασνοντρ, 26-27 Μαρτου 1996.

9.                  h3;k7;l6;l8;k5;l6;n3;l5;l5;l0;l9;, i5;., (1996) h2;l6;k9;k6;k7;l1;l9;m0;k4;l0;k7; n3;k9;m9;l2;l6;k4;m9;m3; l0;k6;l0;l6;l4; k4; l0;k9;m1;m5;k7;l5;l0;l0; l5;l6;k4;l6;k5;l6; n3;k9;m9;l2;k2;. h2; l9;k3;l6;l8;l5;l0;l2;k7; l5;k2;m1;m5;l5;m9;m3; m0;l8;m1;k6;l6;k4; i0;m1;k3;k2;l5;l9;l2;l6;k5;l6; k5;l6;l9;m1;l5;l0;k4;k7;l8;l9;l0;m0;k7;m0;k2; k4; l5;l6;n3;k3;l8;k7; 1996k5;.

Η παρμβαση του γλωσσικο ιδιματος στην εκμθηση μιας νας γλσσας – Μια ερευνητικ προσγγιση σε φοιτητς Πανεπιστημιακν Τμημτων Ελληνικς Γλσσας απ τις Δημοκρατες της πρην Σοβιετικς νωσης – (Συλλογ επιστημονικν συγγραμμτων του Κρατικο Πανεπιστημου του Κουμπν, Νομβριος 1996), (με κριτς).

10.              Γεωργογιαννης, Π., (1997), Μοντλα εκπαδευσης μειονοτικν παιδιν και μετακινομενων πληθυσμν, Πρακτικ Α Διαβαλκανικο Συνεδρου, σσ. 125-134, Αθνα 1997.

11.              h3;k7;l6;l8;k5;l6;n3;l5;l5;l0;l9;, i5;., (1997), i7;m0;k2;k6;l0;l0; k4;l6;k9;k6;k7;l1;l9;m0;k4;l0;n3; (l0;l5;m0;k7;l8;m2;k7;l8;k7;l5;m4;l0;l0;) l8;l6;k6;l9;m0;k4;k7;l5;l5;m9;m3; k6;l0;k2;l3;k7;l2;m0;l6;k4; l0;k9;m1;m5;k2;k7;l4;l6;k5;l6; k9;m9;l2;k2; l5;k2; l0;k9;m1;m5;k2;k7;l4;m9;l1; n3;k9;m9;l2;, k4; l9;k3;l6;l8;l5;l0;l2;k7; l5;k2;m1;m5;l5;m9;m3; m0;l8;m1;k6;l6;k4; i0;m1;k3;k2;l5;l9;l2;l6;k5;l6; k5;l6;l9;m1;l5;l0;k4;k7;l8;l9;l0;m0;k7;m0;k2; k4; n3;l5;k4;k2;l8;k7; - m2;k7;k4;l8;k2;l3;k7; 1997k5;.

Στδια παρμβασης (interferenz) γλωσσικν ιδιωμτων κατ τη διρκεια της διδασκαλας συναφος γλσσας (Συλλογ επιστημονικν συγγραμμτων του Κρατικο Πανεπιστημου του Κουμπν, Ιανουριος-Φεβρουριος 1997), (με κριτς).

12.              Γεωργογιαννησ, Π., (1999), Οι βαλκανικς γλσσες και οι βαλκανικο πολιτισμο ως μσα ανπτυξης και σκησης διαβαλκανικς διαπολιτισμικς πολιτικς. Στα: Πρακτικ  του Συνεδρου με θμα: Η εκπαδευση κατ τον 21ο αινα στις χρες των Βαλκανων και της ανατολικς λεκνης της Μεσογεου, Αθνα 1-4 Δεκεμβρου 1999.

13.              Γεωργογιαννης, Π., (1999), Η ελληνγλωσση εκπαδευση στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα των Δημοκρατιν της πρην Σοβιετικς νωσης (Ρωσα και Ουκρανα) απ το 1996 μχρι το 1999. Στα: Πρακτικ του Διεθνος Συνεδρου: Ουκρανα-Ελλδα: Ιστορικ κληρονομι και προοπτικς συνεργασας, Μαριοπολη, 27-29 Μαου 1999, 2 τομ., σ. 87-93.

14.              Γεωργογιαννησ, Π., (1999), Επιμρφωση φοιτητν και εκπαιδευτικν απ Τρτες Χρες. Στα: Πρακτικ του Συμποσου – Επιμορφωτικο Σεμιναρου με θμα: “Αρχικ εκπαδευση και επιμρφωση του διδακτικο προσωπικο. Σγχρονες ερευνητικς προσεγγσεις”, Πτρα 16-18 Απριλου 1999.

15.              Γεωργογιαννης, Π., (2000), Δγλωσσο μοντλο πρτης ανγνωσης και γραφς για γερμανφωνες και αγγλφωνες χρες: παρλληλη ενιαα διγλωσσα. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση, Τμος ΙΙ, Πρακτικ 2ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα 2000, σ. 393-407.

16.              Γεωργογιαννης, Π., (2000), Εμπειρες απ τη διδασκαλα της ελληνικς γλσσας ως ξνης γλσσας σε υποτρφους του Ι.Κ.Υ. και φοιτητς προγραμμτων Socrates – Erasmus. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση, Τμος Ι, Πρακτικ 2ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα 2000, σελ. 185-190.

17.              Γεωργογιαννης, Π., (2001) “Η διδασκαλα μιας γλσσας ως δετερης ξνης με βση τα αυθεντικ κεμενα. Η περπτωση της Ελληνικς”. Διαπολιτισμικ Εκπαδευση – Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα, περιοδικ κδοση της Διεθνος νωσης για τα Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα, τεχος 1, Πτρα 2001, σ. 42-49.

18.              Γεωργογιαννης, Π., (2001) (επιμ.), διαπολιτισμικ εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα, Πρακτικ 4ου Διεθνος Συνεδρου , Πτρα 28 Ιουνου – 1 Ιουλου 2001.

19.              Georgogiannis, P., (2001), Applications of the educational CD ROM “Ellinomatheia” in the teaching of Modern Greek as a second or foreign language (interactive method). Διαπολιτισμικ Εκπαδευση – Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα, περιοδικ κδοση της Διεθνος νωσης για τα Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα, τεχος 1, Πτρα 2001, σ. 94-99.

20.              Γεωργογιαννης, Π., (2001) Ιστορικ Παραγωγς της Διδακτικς Σειρς «Πες το Ελληνικ». Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), διαπολιτισμικ εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα:, Πρακτικ 4ου Διεθνος Συνεδρου, Πτρα 28 Ιουνου – 1 Ιουλου 2001.

21.              Γεωργογιννης, Π., (2004), Διαπολιτισμικ Επρκεια και Ετοιμτητα των Εκπαιδευτικν. Στο: Διαπολιτισμικ Εκπαδευση, Πρακτικ 1ου Πανελληνου Συνεδρου, Συνεδριακ Κντρο ρτας «Δινη»10-11 Δεκεμβρου 2004, Πτρα, σελ. 49-70.

22.  Γεωργογιννης, Π., (2004), Η Διδασκαλα της Ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας. Μια Διαπολιτισμικ Πρταση. Στο: Διαπολιτισμικ Εκπαδευση, Πρακτικ 1ου Πανελληνου Συνεδρου, Συνεδριακ Κντρο ρτας «Δινη»10-11 Δεκεμβρου 2004, Πτρα, σελ. 147-165.

23.  Γεωργογιννης, Π., (2005), Κριτρια επιλογς και πιστοποηση διοικητικς επρκειας και διοικητικς ετοιμτητας για υποψφιους εκπαιδευτικος διευθυντν σχολικν μονδων, στελεχν εκπαδευσης και σχολικν συμβολων. Η πρτασ μας. Στο: Διοκηση Α/βθμιας και Β/βθμιας Εκπαδευσης, Πρακτικ 2ου Πανελληνου Συνεδρου, ρτα 2-4 Δεκεμβρου 2005, Πτρα, σελ. 33-45.

 

 

 

 
Copyright