Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Το Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης χει  οργανσει, απ το 1993 μχρι σμερα, τα παρακτω συνδρια διεθνος εμβλειας:

 

 

 
 • Α Συνδριο Ελλδας και Δημοκρατιν της πρην Σοβιετικς νωσης με θμα: «Εκπαδευση και Διαπολιτισμικ Επικοινωνα», Πτρα, 24-26 Σεπτεμβρου 1993

 • Α Διαβαλκανικ Συνδριο με θμα: «Εκπαδευση και Διαπολιτισμικ Επικοινωνα», Πτρα, 3-5 Μαου 1996

 • 1ο Διεθνς Συνδριο με θμα: «Η ελληνικ ως δετερη γλσσα: μια διαπολιτισμικ προσγγιση», Πτρα, 12-14 Ιουνου 1998.

 • 2ο Διεθνς Συνδριο με θμα: «Η ελληνικ ως δετερη γλσσα: μια διαπολιτισμικ προσγγιση», Πτρα, 25-27 Ιουνου 1999.

 • 3ο Διεθνς Συνδριο με θμα: «Η ελληνικ ως δετερη γλσσα: μια διαπολιτισμικ προσγγιση», Πτρα, 6-9 Ιουλου 2000.

 • 4ο Διεθνς Συνδριο με θμα: «Διαπολιτισμικ Εκπαδευση ? Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα», Πτρα, 28 Ιουνου-1 Ιουλου 2001.

 • 5ο Διεθνς Συνδριο με θμα: «Διαπολιτισμικ Εκπαδευση ? Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα», Πτρα, 12-14 Ιουλου

 • 6ο Διεθνς Συνδριο με θμα: «Διαπολιτισμικ Εκπαδευση ? Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα», Πτρα, 20 ? 22 Ιουνου 2003

 • 7ο Διεθνς Συνδριο με θμα: «Διαπολιτισμικ Εκπαδευση ? Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα», Πτρα, 18 ? 20 Ιουνου 2004.

 • 1o Συνδριο με θμα: «Το παρν και το μλλον των Παιδαγωγικν τμημτων. Εκοσι χρνια απ την δρυσ τους, Πτρα, 15-17 Οκτωβρου 2004

 • 1ο Πανελλνιο Συνδριο με θμα: «Διαπολιτισμικ Εκπαδευση», ?ρτα, 10-11 Δεκεμβρου2004

 • 8ο Διεθνς Συνδριο με θμα: «Διαπολιτισμικ Εκπαδευση ? Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα», Πτρα, 8 ? 10 Ιουλου 2005

 • 9ο Διεθνς Συνδριο με θμα: «Διαπολιτισμικ Εκπαδευση ? Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα», Πτρα, 14 - 16 Ιουλου 2006

 

 

 
Copyright