Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Διευκρινίσεις για τα σεμινάρια επιμόρφωσης


Από τα τηλεφωνήματα που μας έχουν γίνει σχετικά με τα σεμινάρια επιμόρφωσης που ανακοινώσαμε στις 27 Αυγούστου 2013, έχουμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

Γενική διευκρίνιση

  1. Το κόστος συμμετοχής στα σεμινάρια του 2013-2014, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κρίσης, ανέρχεται σε 400 € και όχι σε 500 € (τιμή που ίσχυε για τα προηγούμενα σεμινάρια) όπως εκ παραδρομής ανακοινώθηκε.

Ειδικές τιμές για επιμορφούμενους που συμμετείχαν σε προηγούμενα σεμινάρια:

  1. Αν κάποιος ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει το Σεμινάριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Έρευνας από το 2010 και μετά, μπορεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο της Διδακτικής της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας καταβάλλοντας το 50% του κόστους συμμετοχής, δηλαδή 200€.
  2. Αν κάποιος ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει το Σεμινάριο Διδακτικής της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, μπορεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Έρευνας καταβάλλοντας το 50% του κόστους συμμετοχής, δηλαδή 200€.
  3. Αν κάποιος έχει παρακολουθήσει το Σεμινάριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Έρευνας, ή το Σεμινάριο Διδακτικής της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας ή και τα δύο, μπορεί να παρακολουθήσει το Σεμινάριο Διοίκησης της Εκπαίδευσης με μειωμένο κόστος συμμετοχής, δηλαδή 350€.
  4. Αν κάποιος έχει παρακολουθήσει το Σεμινάριο Διοίκησης της Εκπαίδευσης μπορεί να παρακολουθήσει ένα από τα δύο άλλα σεμινάρια με κόστος συμμετοχής 350 €.
  5. Αν κάποιος έχει παρακολουθήσει το Σεμινάριο Διοίκησης της Εκπαίδευσης και επιθυμεί να παρακολουθήσει και τα δύο άλλα σεμινάρια, τότε για το ένα σεμινάριο το κόστος ανέρχεται σε 350€ και για το δεύτερο σε 200 €.

Ειδικές τιμές για νέους επιμορφούμενους:

  1. Αν κάποιος παρακολουθεί τα σεμινάρια για πρώτη φορά και θέλει να παρακολουθήσει ταυτόχρονα τα Σεμινάρια Διαπολιτισμικής και Διδακτικής τότε το κόστος για το ένα σεμινάριο ανέρχεται σε 400 € και για το δεύτερο σε 200 €.
  2. Αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει ένα από τα σεμινάρια Διαπολιτισμικής και Διδακτικής και παράλληλα να παρακολουθήσει το σεμινάριο Διοίκησης, τότε το κόστος ανέρχεται σε 400€ για το πρώτο σεμινάριο και 350 € για το δεύτερο.

Τόσο για τους προηγούμενους όσο και για τους νέους επιμορφούμενους που θα επιλέξουν κάποιες από τις παραπάνω ειδικές περιπτώσεις, θα διαφοροποιούνται ανάλογα και οι υποχρεώσεις τους όσον αφορά το εκπαιδευτικό μέρος (ώρες παρακολούθησης-πρωτόκολλα, εργασίες, πρακτική άσκηση-αρχέτυπα).
 

 


   
© Copyright   Π Γεωργογιάννης